پایگاه تابستانی ۱۳۹۹

پایگاه تابستانی پایه‌های دهم و یازدهم از روز یکشنبه مورخ ۲۹ تیرماه ۱۳۹۹ به صورت رسمی آغاز گردید.

کلیه کلاس ها از طریق فضای مجازی برقرار می شوند.

شایان ذکر است کلاس‌های پایه دوازدهم نیز از روز شنبه مورخ ۲۱ تیر ۱۳۹۹ برگزار شده است.

در کلیپ زیر تصاویری از زحمات مسئولین مدرسه جهت فراهم نمودن مقدمات برگزاری پایگاه تابستانی به صورت مجازی را مشاهده می‌فرمایید.