مراسم روز پایانی هفته شهدای سال 1399 – موضوع روز “شهید و بریدن از تعلقات دنیوی”

مراسم روز پنجم و پایانی هفته بزرگداشت شهدای دبیرستان مفید روز چهارشنبه ششم اسفند از ساعت 13:45 تا 15:30 ضمن رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی با حضور تعدادی از دانش‌آموزان به صورت حضوری برگزار شد و همچنین این مراسم به صورت زنده از طریق وبسایت مدرسه پخش گردید.
موضوع روز پنجم هفته شهدای امسال “شهید و بریدن از تعلقات دنیوی” بود و در این مراسم جناب آقای افشار مقدم همرزم شهدا و معلم دبیرستان مفید سخنرانی نمودند. همچنین اجرای این برنامه را جناب آقای بشارت مدیر آموزش دبیرستان مفید بر عهده داشتند.

شایان ذکر است هفته بزرگداشت شهدای دبیرستان مفید از روز دوم تا روز ششم اسفندماه از ساعت 13:45 تا 15:15 برگزار گردید.