مراسم تجلیل از مقام معلم

در روز شنبه ۱۷ اردیبهشت دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم دبیرستان طی مراسمی از دبیران خود تقدیر کردند.