فعالیت های دبیرستان مفید در زمان شیوع بیماری کرونا

گزارشی از فعالیت‌های پایه دهم

گزارشی از فعالیت‌های پایه یازدهم

گزارشی از فعالیت‌های پایه دوازدهم

گزارشی از فعالیت‌های واحد آموزش

گزارشی از فعالیت‌های واحد اجرایی

گزارشی از فعالیت‌های واحد IT

دراین صفحه گزارشی ویدئویی از فعالیت بخش های مختلف دبیرستان مفید در زمان شیوع بیماری کرونا را مشاهده می نمایید. آموزش مجازی ویروس کرونا آموزش ترکیبی پایه دهم پایه یازدهم پایه دوازدهم پیش دانشگاهی کنکور فناوری اطلاعات واحد اجرایی lms سیستم مدیریت مدارس