برنامه سینما و افطاری پایه دهم

برنامه مشاهده فیلم سینمایی "موقعیت مهدی" و افطاری پایه دهم

در روز شنبه 27 فروردین پس از اتمام ساعات درسی دانش آموزان پایه دهم و تعدادی از دبیران و مشاورین پایه دهم به پردیس سینمایی مگامال رفته و همراه با تهیه کننده فیلم سینمایی “موقعیت مهدی” جناب آقای والی نژاد به تماشای این فیلم سینمایی نشستند.

پس از بازگشت به مدرسه جلسه‌ی نقد و بررسی فیلم با حضور جناب آقایان افصح و سعادت نیا (فارغ التحصیل دوره ‎17) تا اذان مغرب برگزار شد و سپس دانش آموزان پس از اقامه نماز جماعت به صرف افطاری پرداختند.