راه‌یابی سیزده نفر از دانش‌آموزان پایه دهم به مراحل استانی و کشوری مسابقات کشوری پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی

راه‌یابی سیزده نفر از دانش‌آموزان پایه دهم به مراحل استانی و کشوری مسابقات کشوری پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی

راه‌یابی سیزده نفر از دانش‌آموزان پایه دهم به مراحل استانی و کشوری مسابقات کشوری پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی را به ایشان، خانواده‌های محترم و اساتید گرامی‌شان آقایان پرخید، شمسی، زارع، شوکتی و خدارحمی تبریک عرض نموده و از خداوند متعال برای ایشان در ادامه راه پژوهشی‌شان توفیق روزافزون مسئلت می‌نماییم.

• رشته‌های پژوهشی : کامپیوتر، بیوشیمی، شیمی و نانو