راهبر آموزشی

شرح وظایف راهبر آموزشی

• مشارکت بر جزییات فرایندهای انتخاب، جذب، نگاهداشت و آموزش دبیران در تمامی مراحل.
• مصاحبه با دبیر در هنگام جذب و قبل از شروع همکاری با ایشان و اظهار نظر در مورد صلاحیت وی.
• تشریح سیاست‌های آموزشی مجتمع و دبیرستان برای دبیران در هنگام شروع همکاری.
• نظارت بر فعالیت‌های آموزشی دبیران و نتایج کسب شده توسط ایشان.
• ارزیابی مستمر دبیران در تمامی ابعاد آموزشی.
• تدوین نظام جامع آموزش دبیران و نظارت بر حسن اجرای آن.
• ارتقای کیفیت آموزش در کلاس‌های درس و تبدیل فضای یاددهی به فضای یادگیری.
• راهبری گروه‌های آموزشی.
• مسئولیت مشاهده کلاسی.
• نظارت بر اجرای طرح درس هر دبیر (نحوه ارائه، تکنولوژی آموزشی، تکلیف، ارزیابی مستمر و …) در کلاس درس.
• راهبری و مدیریت فرایند یکپارچه‌سازی فعالیتهای آموزشی همه‌ی پایه‌های دانش آموزان.

معرفی راهبر آموزشی

سید مهدی بشارت

سید مهدی بشارت

متاهل و دارای 2 فرزند

• تحصیلات

– فارغ التحصیل دوره 6 دبیرستان مفید 1365
– فوق دیپلم برق دانشگاه صنعتی شریف 1370
– کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه پیام نور 1385
– کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی 1387

 

• مدارک

– مدرک ممتاز خوشنویسی انجمن خوشنویسان ایران 1372
– مدرک مربی گری جئوجبرا از موسسه جهانی جئوجبرا 1394
– مدرک تئوری انتخاب از موسسه انتخاب تهران 1396

 

• سابقه آموزشی

– تدریس دروس مختلف خصوصا ریاضی، عربی و هنر در مدارس گوناگون (امام صادق ع، اسوه، مفید، رافع، علامه حلی، سلام و …) 1368 تا کنون
– معاونت آموزشی راهنمایی مفید 72 تا 74
– معاونت آموزشی و مدیریت در مدارس مجتمع رافع 74 تا 84
– مدیر گروههای آموزشی راهنمایی مفید 84 تا 87
– مدیر آموزشهای تکمیلی دبیرستان مفید 87 تا 94
– مسئول پژوهش و مدیر آموزش دبیرستان مفید 97 تا کنون

 

ارتباط
• ایمیل m.besharat@mecp.ir
• ایمیل smb1347@gmail.com
• تلگرام و بله @smbesharat