راهبر آموزشی

شرح وظایف راهبر آموزشی

• مشارکت بر جزییات فرایندهای انتخاب، جذب، نگاهداشت و آموزش دبیران در تمامی مراحل.
• مصاحبه با دبیر در هنگام جذب و قبل از شروع همکاری با ایشان و اظهار نظر در مورد صلاحیت وی.
• تشریح سیاست‌های آموزشی مجتمع و دبیرستان برای دبیران در هنگام شروع همکاری.
• نظارت بر فعالیت‌های آموزشی دبیران و نتایج کسب شده توسط ایشان.
• ارزیابی مستمر دبیران در تمامی ابعاد آموزشی.
• تدوین نظام جامع آموزش دبیران و نظارت بر حسن اجرای آن.
• ارتقای کیفیت آموزش در کلاس‌های درس و تبدیل فضای یاددهی به فضای یادگیری.
• راهبری گروه‌های آموزشی.
• مسئولیت مشاهده کلاسی.
• نظارت بر اجرای طرح درس هر دبیر (نحوه ارائه، تکنولوژی آموزشی، تکلیف، ارزیابی مستمر و …) در کلاس درس.
• راهبری و مدیریت فرایند یکپارچه‌سازی فعالیتهای آموزشی همه‌ی پایه‌های دانش آموزان.

معرفی راهبر آموزشی

سیدرضا معصومی نژاد

سیدرضا معصومی نژاد

مدیر دبیرستان صاحب کوثرمنطقه 1 (از سال 93 تا 96)
معاون آموزشی، مشاور دبیرستان مفید یادگار امام (از سال 85 تا 93)
معاون آموزشی، مشاور، معاون پژوهشی، معاون پرورشی دبیرستان مفید قیطریه (از سال 70 تا 85)
تدریس فیزیک (پایه­های مختلف دبیرستانهای مفید 1و 2 ، صاحب کوثر (ص) و امام صادق (ع)) (از سال 80 تا 94)
تدریس علوم اجتماعی (دبیرستانهای مفید 1 و 2 و صاحب کوثر (ص)) (از سال 73 تا 94)
تدریس ریاضی 1 و 2(دبیرستان مفید 2) (از سال 74 تا 80)

فعالیت­ها:
– کسب رتبه برتر کشور در جشنواره الگوهای برتر تدریس فیزیک در سال 91
– کسب رتبه برتر استان تهران، منطقه 1 و 2 در جشنواره الگوهای برتر تدریس فیزیک در سال 91
– کسب رتبه برتر در3 دوره پیاپی جشنواره فیزیک اتحادیه انجمن های معلمبن فیزیک کشور در رشته طرح درس الکترونیکی ازسال 93 تا 95
– سرپرستی تیم اعزامی از ایران در مسابقات فیزیکدانان جوان در کشور اتریش و کسب رتبه دوم در سال 2014
– ارائه مقاله و پوستر در کنفرانس­های آموزش فیزیک در سال­های اخیر و مجله رشد فیزیک
– داور جشنواره فیلم فیزیکی ابن هیثم در جشنواره مصطفی در سال 95 و 96
– داور مسابقات بخش دانش آموزی مسابقات فیلم فیزیکی مصطفی (ص) از سال 95 تا کنون
– برگزاری کارگاه­های تدریس فعال فیزیک در مدارس
– دوره های ضمن خدمت دبیران فیزیک منطقه یک (7 جلسه) سال 91
– کنفرانس آموزش فیزیک سال 91 تا 94 (دانشگاه زنجان و فرهنگیان، سنندج و مشهد)
– برگزاری کارگاههای آموزش خانواده با محوریت هوش هیجانی و انگیزه پیشرفت در مدارس
– کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی سال 92 (کتابخانه ملی)
– دوره راهبری مسئولین هوشمندسازی استان­های مختلف 92 (دانشگاه شهید رجایی)
– جشنواره فنامد وزارت آموزش و پرورش سال 92 (دانشگاه شهید بهشتی)