جلسه دانش افزایی پدران با موضوع “عاطفه پدری”

جلسه دانش افزایی پدران پایه دهم با موضوع "عاطفه پدری"

جلسه دانش افزایی ویژه پدران، روز سه‌شنبه مورخ 6 اردیبهشت 1401 با موضوع “عاطفه پدری” در دبیرستان مفید برگزار گردید.

در این جلسه جناب آقای دکتر شهروی روانشناس، پژوهشگر و مدرس دانشگاه سخنرانی نمودند.

 

جلسه دانش افزایی پدران پایه دهم با موضوع "عاطفه پدری"