جلسات گفت‌و‌گوی پژوهشی در ‌6 برنامه با محوریت مصاحبه و با حضور 7 نفر از دانش‌آموزان پایه یازدهم

“جلسات گفت‌و‌گوی پژوهشی” در 6 برنامه با محوریت مصاحبه و با حضور 7 نفر از دانش‌آموزان پایه یازدهم در رشته‌های کامپیوتر و شیمی و نانو برگزار گردید.
همچنین 5 نفر از دانش‌آموزان پایه دهم اجرای این برنامه‌ها را به عهده داشتند.

 

• جهت مشاهده این جلسات می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه فرمایید :

1- اولین گفت و گوی پژوهشی با حضور “بردیا یعقوبی” از پژوهش شیمی و نانو : https://www.aparat.com/v/XThZn

2- دومین گفت و گوی پژوهشی حضور “محمد حسین شعبانی راد” از پژوهش کامپیوتر : https://www.aparat.com/v/PYJUl

3- سومین گفت و گوی پژوهشی حضور “مجید صادقی نژاد” از پژوهش کامپیوتر : https://www.aparat.com/v/e5Z0u

4- چهارمین گفت و گوی پژوهشی حضور “عماد مسعودی همت آبادی” از پژوهش شیمی و نانو : https://www.aparat.com/v/bvmMc

5- پنجمین گفت و گوی پژوهشی حضور “محمدعلی احمدی و آرتین برقی” از پژوهش شیمی و نانو : https://www.aparat.com/v/qeQ9h

6- ششمین گفت و گوی پژوهشی حضور “سبحان حسن پور” از پژوهش کامپیوتر :https://www.aparat.com/v/dJpOb