برنامه دورهمی و افطار دانش آموزان پایه یازدهم

برنامه دورهمی و افطار دانش آموزان پایه یازدهم - رمضان 1401

برنامه دورهمی و افطار دانش آموزان پایه یازدهم در روز سه شنبه 30 فروردین 1401 برگزار گردید.
در این برنامه پس از پایان کلاس های درسی دانش آموزان به فعالیت های تفریحی و ورزشی پرداختند. در انتها دانش آموزان، دبیران و مسئولین مدرسه، نماز جماعت را اقامه کرده و افطار را صرف نمودند.