برنامه کلاس و ساعات دبیران

برای دریافت نسخه PDF برنامه هفتگی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ روی اینجا کلیک نمایید.

توجه :
1- این برنامه بر اساس برگزاری کلاسها به صورت زوج و فرد نوشته شده است. پایه دوازدهم یک هفته روزهای فرد و هفته دیگر روزهای زوج حضوری هستند.
2- در پایه دهم، یک ساعت از درس فیزیک و یک ساعت از درس شیمی به صورت «کلاس معکوس» انجام می شود.
به این ترتیب که توسط معلم یک فیلم آموزشی بارگذاری می شود و دانش آموزان با مشاهده آن به یادگیری می پردازند و تمرینات را انجام می دهند، بدیهی است رفع اشکال و ادامه آموزش در کلاس برخط انجام خواهد شد.