برنامه کلاس و ساعات دبیران

توجه :
ساعات فوق مربوط به زمانی است که کلاس‌ها به صورت مجازی برگزار می‌شوند و اگر کلاسها نیمه حضوری یا کاملا حضوری شدند، هر زنگ درسی 60 دقیقه می‌شود و کلاس‌ها مانند دو سال گذشته از 7:25 تا 15:35 خواهند بود که جزئیات آن به موقع اطلاع رسانی می‌شود.