برنامه کلاس‌های پژوهشی

ردیف نام درس نام دبیر
1 برنامه نویسی آقای سید یوسف پرخید
2 معماری آقای محمد تابش
3 ادبی آقای محمدمهدی جاهدی
4 بیوتکنولوژی آقای محمد رستمی
5 نانو آقای ابوالفضل زارع
آقای علیرضا شوکتی
6 بیوشیمی آقای محمد شمسی
7 انیمیشن و گرافیک آقای محمدمهدی قاضی زاده