آمار موفقیت‌های پژوهشی

آمار افتخارات پژوهشی ده سال گذشته دبیرستان مفید یادگار امام از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱

این آمار در رشته های شیمی و نانو ، مهندسی انرژی ، هوافضا ، بیوشیمی ، بیوتکنولوژی ، IYPT ، گرافیک و انیمیشن ، کامپیوتر ، مکانیک و رباتیک به دست آمده است.

آمار افتخارات پژوهشی ده سال گذشته دبیرستان مفید یادگار امام از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱

 

 

عناوین موفقیت های پژوهشی ده سال گذشته دبیرستان مفید

۱. ثبت اختراع
۲. چاپ مقالات
۳. کنفرانس های دانشگاهی
۴. مسابقات بین المللی
۵. مسابقات دانش آموزی
۶. جشنواره خوارزمی

عناوین موفقیت های پژوهشی ده سال گذشته دبیرستان مفید