برج تا برج – دومین اردوی تابستانی پایه دهم

برج تا برج - دومین اردوی تابستانی پایه دهم

دومین اردوی تابستانی پایه دهم دبیرستان مفید روز چهارشنبه 22 تیرماه 1401 با بازدید از برج طغرل و برج آزادی تهران برگزار گردید.