اولین دورهمی و جلسه هفتگی پایه یازدهم

اولین دورهمی و جلسه هفتگی پایه یازدهم 1401

اولین دورهمی و جلسه هفتگی پایه یازدهم روز سه‌شنبه 14 تیر 1401 برگزار گردید.