اولین جلسه آموزشی دبیران سال تحصیلی جدید

اولین جلسه آموزشی دبیران دبیرستان مفید یادگار امام در روز اوّل تیر ۱۳۹۹ در نمازخانه دبیرستان مفید با حضور اکثریت دبیران محترم از ساعت ۱۴تا ۱۸ برگزار گردید. در این جلسه که از سه بخش تهیه تشکیل شده بود فعالیت های زیر انجام گردید.

بخش اول که توسط راهبر آموزشی جناب آقای معصومی‌نژاد مدیریت شد همکاران گرامی به بیان تجربیات و نقطه نظرات خود در مورد آموزش مجازی که در ایام تعطیلات کرونا ارائه شده بود پرداختند تا از این تجربه بیان در برنامه ریزی آینده استفاده گردد. این بخش از برنامه حدود یک ساعت به طول انجامید.

در بخش دوم جلسه جناب آقای کریم زادگان مسئول آموزش مجتمع مفید به توضیح آموزش ترکیبی پرداختند وبا پخش فیلم و همچنین فعالیت‌های گروهی از مزایای آموزش ترکیبی (ترکیب آموزش سنتی و مجازی) مطالبی را بیان نمودند. این بخش نیز حدود یک ساعت و نیم زمان زمان برد.

در بخش پایانی و سوم جلسه که به توضیح سامانه مدیریت یادگیری آموزش مجازی مفید (سمیم) اختصاص یافته بود جناب آقای پرخید از معلمین رایانه مدرسه قابلیت ها و توانایی های موجود در این سامانه که بر بستر مودل moodle و بیگ بلو باتن (big blue button) طراحی شده است نکاتی را بیان کرد.

در پایان عکس یادگاری از حضور همکاران گرامی در این جلسه ثبت شد.