اردوی تفریحی آهار و شکراب – دومین اردوی تابستانی پایه یازدهم

اردوی تفریحی آهار و شکراب - دومین اردوی تابستانی پایه یازدهم

دومین اردوی تابستانی پایه یازدهم روز چهارشنبه 22 تیرماه 1401 با سفر یک روزه به طبیعت آهار و آبشار شکراب برگزار گردید.