آغاز پایگاه تابستانی 1401

آغاز پایگاه تابستانی 1401

برنامه پایگاه تابستانی از شنبه یازدهم تیر آغاز شد این برنامه در پایه دهم و یازدهم به مدت پنج هفته و در پایه دوازدهم به مدت هشت هفته ادامه خواهد داشت.
کلاس های دانش آموزان پایه دهم و یازدهم با هدف جمع‌بندی سال گذشته، در روز های یکشنبه و دوشنبه و سه‌شنبه برگزار می‌شود
روز های چهارشنبه روز اردوهای تفریحی است .
همچنین کلاس های دانش آموزان پایه دوازدهم نیز با هدف جمع‌بندی پایه برگزار می شود