آغاز امتحانات نوبت اول

امتحانات حضوری نوبت اول سال تحصیلی 1401-1400 برای پایه‌های یازدهم و دوازدهم به صورت حضوری و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی آغاز گردید.