کارگاه حضوری مونته سوری در خانه یادگیری سرو برگزار می شود

مؤسسه مهکامه هستی و خانه یادگیری سرو برگزار می کنند.

کارگاه حضوری مونته سوری ۳ تا ۶ سال

مدرس: دکتر یداله سعیدنیا

آموزش از بدو تولد برای کودک شروع می شود. درک چگونگی یادگیری کودک در سنین آغازین می تواند مادر و پدر را به مربیان آگاهی تبدیل کند که کودکانی خود آگاه، مستقل، توانمند در یادگیری و با حس من می توانم، تربیت کنند.
نگاه مونته سوری به کودک و راهبرهای او برای آموزش، روشی تجربه شده و منسجم و موثر است.
این نگاه در روز اول کارگاه تربیت مربی مونته سوری مطرح می شود و برای والدین پیش دبستان و دبستان ها موثر است.

در این دوره:

– با نگاه و نظریه رشد مونته‌سوری آشنا می‌شوید.
– با ابزارهای حیطه‌های مختلف مانند:
مهارت‌های زندگی روزانه، سنسوریال،ریاضی، فرهنگ مستقیما کار می‌کنید.
– با یک مدرسه کامل مونته‌سوری آشنا می‌شوید.
– با طراحی آموزشی ابزار محور به روش مونته‌سوری آشنا می‌شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.