متاسفانه زمان پیش ثبت نام آزمون ورودی پایه دهم به پایان رسیده است.