مشخصات فردی:

نام: حمیدرضا نام خانوادگی: عبدالمحمدی نام پدر: محمود
شماره شناسنامه: 9286 محل تولد: تهران تاریخ تولد: 12/9/1350

 

سوابق تحصیلی:

مدرک رشته تحصیلی سال اخذ مدرک محل اخذ مدرک
دیپلم ریاضی و فیزیک 1369 دبیرستان مفید تهران
کارشناسی مهندسی مکانیک 1373 دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1377 دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 1390 دانشگاه آزاد اسلامی
دکتری مدیریت آموزشی در حال تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی

 

سوابق شغلی:

محل کار سال سمت و موضوع فعالیت
دبیرستان فرهیختگان تهران 73 تا76 مسوول پایه ـ دبیر فیزیک
دبیرستان مفید تهران 76 تا 80 معلم راهنما ـ دبیر فیزیک
مجتمع آموزشی غیرانتفاعیدانشگاه کیش

(وابسته به مجتمع مفید)

80تا 85 مدیر دبیرستان و راهنمایی پسرانه ـ دبیر فیزیک و قرآن ـ مشاور مدیر مجتمع
دانشگاه کیش 83 تدریس درس ریاضی رشته مدیریت (یک ترم)
مجتمع آموزشی مفید تهران 85 تا 90 مدیر دفتر مطالعات و پژوهش مجتمع
مجتمع آموزشی مفید تهران 91 تا کنون معاون مقطع مجتمع

 

سوابق علمی و پژوهشی

–    عضویت در تیم تدوین برنامه راهبردی مجتمع آموزشی غیرانتفاعی دانشگاه کیش

–    مطالعه و بررسی شیوه های تقویت رفتار در مجتمع آموزشی مفید و آسیب شناسی آن

–    مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل نظام گزینش دانش آموزان در مجتمع آموزشی مفید و آسیب شناسی آن

–    مدیریت پروژه به سازی ارزشیابی های تکوینی در مجتمع آموزشی مفید

–    مطالعه و بررسی موضوع «انگیزش و منابع انسانی» و ارائه مقاله

–    مدیریت پروژه تربیت روشمند در مجتمع آموزشی مفید

–    مطالعه و بررسی موضوع مدیریت تحولی در مجتمع آموزشی مفید

 

آشنایی با مهارت ها و دوره های گذرانده:

ـ زبان انگلیسی در حد متوسط

ـ مبانی کامپیوتر و نرم افزارهای عمومی مورد نیاز (Word, Excel, Power Point)

ـ گذراندن دوره های آموزشی ضمن خدمت در موضوعات متنوع علوم تربیتی از جمله:

 • نظام مطلوب مدرسه
 • مدارس امروز دنیا
 • راهبردهای یاددهی ـ یادگیری
 • ادراک خویشتن
 • کارگاه تدوین استراتژی
 • کارگاه تدوین برنامه سالانه
 • کارگاه روش آموزش پروژه ای
 • دوره مشاوره و راهنمایی
 • سبک های مدیریت و رهبری
 • روش تدریس
 • کارگاه های پروژه تربیت روشمند (عزت نفس، سبک های فرزند پروری، انگیزه پیشرفت، نگرش مذهبی و …)
 • آموزش- پرورش شناختی
 • مدارس IB