اولیای عزیز
سلام
احتراما به اطلاع می رساند، مراحل گزینش و ثبت نام ورودی پایه هفتم مدرسه مفید یادگار امام  به پایان رسیده و ظرفیت ثبت نام تکمیل گردیده است .