ثبت نام در رشته انسانی پایه دهم فقط در دبیرستان زیر انجام می شود :

دبیرستان مفید نیایش (منطقه دو)
شهرک قدس (غرب)، بلوار شهید دادمان، بلوار درختی
وب سایت مدرسه

ورود به پیش ثبت نام