اولیا محترم پیش ثبت نام دبستان های مفید ( فقط در پایه پیش دبستان) از تاریخ ۱۵ بهمن از طریق همین صفحه در دسترس خواهد بود.