دبیرستان مفید دوره دوم قیطریه جهت تکمیل ظرفیت پایه دهم تعداد محدودی دانش آموز با آزمون ورودی حضوری و معارفه جذب می نماید.
تاریخ آزمون ورودی پایه دهم ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ می باشد.

لطفاً جهت تکمیل فرم پیش‌ثبت‌نام رشته‌ی مورد نظر خود را انتخاب نموده و فرم مربوط به رشته‌ی مورد نظر را تکمیل نمایید: