پیشنهاد می‌شود، پیش از شروع، تصویر اسکن شده‌ی عکس پرسنلی دانش‌آموز (که در یک سال اخیر گرفته شده باشد) را آماده فرمایید. (در حجم حداکثر 3000 کیلوبایت)

 

دبیرستان دوره دوم
نیایش
پیش ثبت نام

انسانی 
شهرک قدس (غرب)، بلوار شهید دادمان، بلوار درختی
وب سایت مدرسه