اولیای عزیز
سلام
احتراما به اطلاع می رساند، مراحل گزینش و ثبت نام ورودی پایه هفتم مدرسه مفید یادگار امام آن به پایان رسیده و ظرفیت ثبت نام تکمیل گردیده است .
بر اساس درخواست برخی از شما بزرگواران که فرزندتان به هر ترتیب موفق به شرکت در برنامه پذیرش دانش آموزان نشده است، مرحله پیش ثبت نام و برگزاری آزمون جبرانی تعریف شده است تا صرفا چنان چه ظرفیتی خالی شد از دانش آموزانی که نمره بالاتر کسب کرده اند برای ثبت نام دعوت به عمل آید.لذا تاکید می گردد  مدرسه بابت این پیش ثبت نام و برگزاری آزمون ،  هیچگونه تعهدی نسبت به  ثبت نام نهایی داوطلب نخواهد داشت و لطفا حتما نسبت به ثبت نام ایشان در مدارس دیگر اقدام نمایید.

 

موافقم