آغاز فعالیت خانه سرو (خانه یادگیری معلمان)

خانه سرو (خانه یادگیری معلمان) وابسته به مجتمع آموزشی مفید، با هدف آموزش و پشتیبانی مدارس و معلمان علاقه‌مند، فعالیت خود را در بهار 1401 آغاز کرد.
مأموریت خانه سرو، ایجاد اجتماع حرفه‌ای پژوهشگران، مدرسان و معلمان در حوزه یاددهی- یادگیری است. هدف این اجتماع حرفه‌ای، کمک به تولید برنامه درسی معنادار، پویا و با سازگاری درونی و بیرونی برای اجرا در مراکز آموزشی نوآور است.
از فعالیت های مهم خانه سرو می توان به طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط با الگوهای نوین برنامه درسی، پشتیبانی از معلمان مدارس در هر سه مقطع برای طراحی در الگوی برنامه درسی معنی دار، برنامه آموزشی جهت توانمندسازی مربیان و معلمان جدید مدارس، نشر ایده‌ها و روش‌های آموزشی خلاق، طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدارس متقاضی و افراد علاقه‌مند و طراحی و برگزاری دوره‌های توسعه حرفه‌ای مدیران آموزشی اشاره کرد.
ایجاد محلی امن و قابل اطمینان برای رشد و توسعه حرفه‌ای معلمان و مراکز آموزشی کشور، یکی از اهداف اصلی خانه سرو اعلام شده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.