• آدرس: انتهای بولوار زنبیل آباد، میدان مفید، جنب در ورودی اصلی دانشگاه مفید.
  • تلفن: 32916200-025
  • فکس : 32916205-025