دبیرستان دوره اول مفید هر روزه از ساعت 7 صبح با صرف صبحانه آغاز به کار می‌کند. حضور در این زمان، اختیاری و البته مورد پیشنهاد ما است و تا ساعت 7:20 پایان می‌پذیرد. لذا ورود دانش‌آموزان بعد از 7:20، همراه با ثبت تاخیر خواهد بود. از 7:20 تا 7:40 که ساعت شروع کلاس‌های مدرسه است، صبحگاه و نظافت روزانه را داریم…

 

متن بالا و مطالبی بیشتر، نکاتی است که بنا بود قبل از ایام کرونا در این صفحه نمایش داده شود، اما اکنون کلا ماجرا متفاوت است. لذا در ادامه برنامه هفتگی مدرسه در ایام کرونا را مشاهده می‌کنید.

به امید سلامتی همگان

.

برنامه مدرسه هفته دوم آبان 1400

.