نکات آموزشی

 • تربیت جامع و متعادل دینی
  • مجتمع آموزشی مفید ضمن تدارک دیدن محیطی سالم وبا نشاط معنوی برای دانش آموزان، زمینه‌ی آگاهی و پایبندی به مسائل اعتقادی،اخلاقی و انجام واجبات دینی را فراهم می آورد. پرهیز از افراط و تفریط در این مسیر، مورد توجه برنامه ریزان مجتمع است.
 • تربیت شهروند مطلوب
  • تربیت شهروند مطلوب برای ساختن دنیایی بهتر، از اهداف مهم مفید است. شهروندی که به حقوق خود و دیگران آگاه است و برای احقاق آن تلاش می کند. فردی که ضمن داشتن نظام ارزشی استوار، به آراء و عقائد دیگران نیز احترام می گذارد. چنین فردی مسئولیت پذیر است و با برقراری ارتباط مؤثر با دیگران، ضمن توسعه‌ی توانائی های خود به ارتقاء دیگران نیز می اندیشد و برای ایجاد زندگی زیباتر در جهان، تلاش می کند.
 • پیشرو در رویکردهای نوین آموزشی
  • مجتمع مفید باور دارد که برای ساختن کشوری آباد، مدارس باید از پیشگامان تحول باشد. از این رو مطالعه‌ی روش های آموزشی دنیا، ارتباط با مراکز علمی-آموزشی تراز اول در جهان و مطالعه و به‌کارگیری تجربیات آن ها در فعالیت ها، از برنامه های مهم مجتمع مفید می باشد.
 • افزایش سلامت جسمی و روانی دانش آموزان
  • سلامت و نشاط جسمی و روانیريال مقوله‌ی مهم و مؤثری در زندگی افراد است که در نظام آموزشی رایج به اندازه‌ی کافی به آن پرداخته نشده است. زمینه سازی برای داشتن بدنی سالم و روح و روانی سرزنده و بانشاط از جمله برنامه هایی است که مجموعه‌ی مفید به آن پرداخته و امیدوار است در آینده، نتایج آن به بار بنشیند.
 • حفظ کرامت انسانی
  • از ارزش های بنیادین مفید، تکریم انسان هاست. از این روريال بر خود لازم می داند ضمن رعایت حقوق افراد اعم از مشتریان و کارکنان خود به انتخاب های متفاوت افراد احترام بگذارد و افراد را فارغ از این که، چه کسی هستند و چه نام و نشانی دارند محترم بشمارد و تکریم کند. حسن ظن و اعتماد متقابل و پرهیز از پیش داوری از ارزش های سازمان ما است که در ایجاد محیط امن مؤثر خواهد بود.
 • یادگیرندگی و تغییرپذیری
  • باور داریم پیشرفت ما در گرو تغییرپذیری است و برای ایجاد تغییرات لازم، شناخت خود و محیط، ضروری است. از این رو ضمن ایجاد فرصت تعامل با مجموعه های آموزشی دیگر در داخل و خارج از کشور، از تسهیم اطلاعات و دانش آموزشی خود با علاقمندان، استقبال نموده و آن را گامی در جهت هم افزایی می دانیم.
 • خردجمعی در تصمیم سازی
  • ما معتقدیم تصمیم هایی که دو نفر می گیرند دقیق تر از تصمیم هایی است که توسط یک نفر گرفته می شود و تصمیم هایی که توسط یک جمع گرفته می شود به مراتب قابلیت های اتکای بیشتری دارد. از این رو مجتمع آموزشی مفید بر ن استآنآن است تا در برنامه ریزی های خود، کلیه ی ذینفعان را شریک نماید. در این میان، سهم قابل ملاحظه ای برای مشتریان اصلی خود یعنی اولیاء و دانش آموزان قائل است.

مدرسه زندگی:

 • “مدرسه زندگی” نهادی زنده، پویا و تعالی یابنده است که همه‌ی عناصر انسانی آن در تعامل خلاق و فعال با یکدیگر، در مسیر حیات طیبه و به سوی رشد فکری، ایمانی، علمی، عملی و اخلاقی در حرکت و مجاهدت می باشند.
 • “مدرسه زندگی” مدرسه ای است زنده، با نشاط و پویا که هدف آن زمینه سازی برای تربیت انسان هایی است که با انتخاب خویش در زندگی خود در همه ابعاد (مادی و معنوی، فردی و اجتماعی) بالنده، موفق و اثرگذار باشند.
 • “مدرسه زندگی” فرصت و امکانی برای شکوفایی استعدادها، رشد و تحقق بخشیدن به اهداف و آرزوهایی است که هر فرد را به تناسب تفاوت ها و نیازهایی که دارد آماده بهتر زیستن می کند. این مدرسه، ترجمان زندگی معنادار و نشاط آور می شود به گونه ای که نمی توان میان آموختن و زیستن تمایزی قائل شد.
 • “مدرسه زندگی” مدرسه ای است پویا و با نشاط در راستای برخورداری از حق آموزش و ارتقای فردی دانش آموزان که در آن زندگی برای آینده توقف پیدا نمی کند و کیفیت لحظه برای آینده فدا نمی شود. در این نگاه ارتقای فرد بدون پذیرش مسئولیت اجتماعی غیرممکن است. انتخاب فردی، توجه به تفاوت های فردی و یادگیری مهارت ها برای کاربست در زندگی از ابعاد مهم برنامه درسی درمدرسه زندگی است.

لطفا روی تصویر کلیک کنید