بازدید جناب آقای دکتر مسعود موسوی از مرکز نوآوری و کارآفرینی مفید

بازدید جناب آقای دکتر مسعود موسوی از مرکز نوآوری و کارآفرینی مفید و آزمایشگاه کشت بافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.