هادی سعید

سمت: مکالمه و زبان انگلیسی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

سوابق کاری:دبیر رسمی آموزش و پرورش ، سابقه همکاری با مجتمع مفید از سال 1379

مهارت‌ها:.

پست الکترونیک:hadisaeedenglish@yahoo.com