مراسم روز‌ چهارم هفته‌شهدا

مراسم چهارمین روز هفته شهدای دبیرستان مفید قیطریه

سه شنبه ۱۷ اسفند

مهمان جناب آقای مهندس ابوالفضل حسینی همرزم شهدا و فارغ التحصیل دوره ۷