مراسم روز‌ سوم هفته‌شهدا

مراسم سومین روز هفته شهدای دبیرستان مفید قیطریه

دوشنبه 16 اسفند
آرزوها و قضاوتها (ابرهای آرزو و سیل های پشت سر )

مهمان جناب آقای مهندس افشارمقدم همرزم شهدا و فارغ التحصیل دوره 6