مراسم روز‌ دوم هفته‌شهدا

مراسم دومین روز هفته شهدای دبیرستان مفید قیطریه
یکشنبه 15 اسفند
بیشتر بشنویم،کمتر بگوییم (کم گوی و گزیده گوی )
مهمان سرکار خانم سیادت همسر شهید سیدرضا سیادت ، مادر شهید حمیدرضا سیادت