مراسم روز‌ اول هفته‌شهدا

مراسم اولین روز هفته شهدای دبیرستان مفید قیطریه
شنبه ۱۴ اسفند، از ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰
اقیانوس آرام (کاظم و ستار باش )
مهمان آقای مرتضی قاضی مدیر انتشارات مرز و بوم و نویسنده و ناشر کتب شهدای مفید