مراسم اختتامیه هفته‌شهدا

مراسم اختتامیه هفته‌شهدا

پنج شنبه 19 اسفند بعد از نماز مغرب و عشا

مناجات شعبانیه، سرود و تئاتر ،سخنرانی، توسل به اهل بیت

در پایان سر سفره اهل بیت شرکت کنندگان گرامی مهمان خواهند بود