مدیر‌دبیرستان‌،دبیر‌فیزیک2

سیدرضا‌‌معصومی‌نژاد

فارغ‌التحصیل دوره 11 دبیرستان‌مفید

مهندسی‌ مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه خواجه نصیر‌الدین‌ طوسی

سابقه تدریس وفعالیت در مدارس از سال 1370

دبیر فیزیک و ریاضی، دانش‌اجتماعی دبیرستان‌های‌مفید‌‌یادگارامام و قیطریه از سال 1372

 • معاون‌پژوهشی، معاون‌آموزشی و مشاور دبیرستان مفید‌قیطریه به‌مدت 15 سال
 • معاون‌آموزشی و مشاور دبیرستان مفید‌ یادگار‌امام به‌مدت 12 سال
 • مدیر دبیرستان‌های صاحب‌کوثر منطقه‌یک به‌مدت 3 سال
 • مدیر حال‌حاضر دبیرستان مفید‌قیطریه

توانمندی‌ها و موفقیت‌ها :

 • رتبه برتر کشوری در جشنواره تدریس فیزیک 91
 • رتبه برتر سه دوره جشنواره فیزیک در بخش طرح‌درس الکترونیکی
 •  سرپرست تیم اعزامی ایران در مسابقات فیزیکدانان‌جوان در اتریش سال 93
 • داور سه دوره مسابقات فیلم فیزیکی جشنواره‌نور جایزه مصطفی
 • داور استانی جشنواره تدریس فیزیک 96

برگزارکننده  دوره‌های‌ آموزشی :

 • دوره ضمن‌خدمت گروه‌فیزیک منطقه یک شهر تهران 14 ساعت
 • دوره آمادگی جشنواره طرح‌درس منطقه دو شهر تهران 4 ساعت
 • وبینار و همایش دبیران‌فیزیک منطقه دو تهران بهمن 99 (با عنوان ابزارهای تعامل در آموزش الکترونیکی ) 2 ساعت
 • همایش وکارگاه دبیران‌فیزیک منطقه دو تهران آذر 99 با عنوان مثالها و آزمایشهای‌ساده جهت درک مفاهیم فیزیک 4 ساعت
 • برگزاری وبینار تعاملی استفاده از ابزار تعامل در آموزش مجازی مدارس الغدیر کیش اسفند 99 ، 4 ساعت
 • برگزاری 5 دوره کارگاه‌آموزشی در کنفرانسهای آموزش‌فیزیک (خرم آباد، تهران، ایلام ، مشهد ، تبریز …..) با عناوین برگزاری کلاس‌فعال‌فیزیک
 • ارائه سخنرانی در نشست علمی تخصصی تجارب معلمین در دوران کرونا پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
 • ارائه کارگاه ابزار های تعاملی تدریس فیزیک در کنفرانس آموزش فیزیک ایلام ۱۴۰۰

مقالات علمی منتشر شده در مجلات:

 • درک مفاهیم فیزیک با مثال‌های ملموس‌، فصلنامه رشد آموزش‌فیزیک، پیاپی ۱۱۳ (زمستان ۱۳۹۴)
 • آزمایش‌های ساده برای درک مفاهیم‌فیزیک دبیرستان فصلنامه رشد آموزش‌فیزیک، پیاپی ۱۱۱ (تابستان ۱۳۹۴)
 • آموزش مفهوم شار مغناطیسی با هوش‌های چندگانه فصلنامه رشد آموزش‌فیزیک، پیاپی ۱۱۲ (پاییز ۱۳۹۴)

مقالات علمی ارائه‌شده در کنفرانس‌ها:

 • درک مفاهیم فیزیک با مثال‌های ملموس‌، چهاردهمین کنفرانس آموزش‌فیزیک، زنجان
 • آزمایش های ساده برای درک مفاهیم فیزیک ، چهاردهمین کنفرانس آموزش‌فیزیک، زنجان
 • مسابقات فیزیکدانان جوان بستری مناسب برای آموزش و تمرین روشهای پژوهش‌محوری و مناظره در کنفرانس آموزش‌فیزیک شانزدهمین کنفرانس آموزش‌فیزیک، خرم آباد
 • راههای افزایش انگیزه در تدریس فیزیک در بیستمین کنفرانس آموزش‌فیزیک ایلام