سیدمحمد‌نورانی‌زاده

سمت: مربی تنیس روی میز

سوابق تحصیلی: کارشناسی روانشناسی بالینی

سوابق کاری:از سال 1379 دبیر ورزش

مهارت‌ها:مربی درجه1 فداسیون تنیس روی میز

پست الکترونیک:mrohanizade@gmail.com