بهروز رونقی

سمت: مربی بسکتبال و آمادگی جسمانی

سوابق تحصیلی: .

سوابق کاری:مسئول گروه تربیت بدنی . مسئول انجمن بسکتبال منطقه 6 ، مسئول ورزش دبیرستان البرز ، 12 سال مربی تیمهای بسکتبال تهران

مهارت‌ها:.

پست الکترونیک:.