آموزش ترکیبی

معرفی آموزش ترکیبی دبیرستان مفید که با توجه به شرایط کرونایی برای دانش‌آموزان در نظر گرفته شده است و در حال اجرا است.