کسب افتخاری دیگر از گروه انیمیشن ابعاد

کسب رتبه برتر توسط پژوهشگران پایه یازدهم در چهارمین جشنواره پروژه های دانش آموزی فرهیختگان جوان را به ایشان ، خانواده‌های محترم و استاد بزرگوارشان جناب آقای قاضی زاده تبریک عرض نموده و از خداوند متعال برای ایشان در ادامه راه پژوهشی‌شان توفیق روزافزون مسئلت می‌نماییم.

عنوان پروژه : انیمیشن ابعاد
پژوهشگران : محمدصدرا ترابی ، محمدرضا علیزاده فیروزآباد ، محمد دانانکووقت تک ، سیدامیرحسین علوی
رشته پژوهشی : گرافیک و انیمیشن