شورای سیاست‌گذاری دبیرستان

تورج افصح نوده : مدیر دبیرستان، دبیر فیزیک پایه دوازدهم (ریاضی)

تورج افصح نوده

مدیر دبیرستان، دبیر فیزیک پایه دوازدهم (ریاضی)

سید غلامرضا حسینی : معاونت اجرایی

سید غلامرضا حسینی

معاونت اجرایی

علی شهروی : مشاور مدیر و مسئول مرکز مشاوره

علی شهروی

مشاور مدیر و مسئول مرکز مشاوره

سید مهدی بشارت : راهبر و مدیر آموزش

سید مهدی بشارت

راهبر و مدیر آموزش

محمد صادقی : مشاور مدیر - دبیر جلسات شورا - مسئول دفتر فارغ التحصیلان

محمد صادقی

مشاور مدیر - دبیر جلسات شورا - مسئول دفتر فارغ التحصیلان

آرش بابایی : مسئول پایه دهم، دبیر شیمی پایه دهم

آرش بابایی

مسئول پایه دهم، دبیر شیمی پایه دهم

مرتضی حاج ابراهیمی : مسئول پایه دوازدهم، دبیر ادبیات پایه یازدهم و دوازدهم - دبیر هویت اجتماعی پایه دوازدهم

مرتضی حاج ابراهیمی

مسئول پایه دوازدهم، دبیر ادبیات پایه یازدهم و دوازدهم - دبیر هویت اجتماعی پایه دوازدهم