پذیرفته شدن آقای رامین عبدالله زاده دانش‌آموز دبیرستان مفید در تیم شرکت‌کننده ایران در رقابت بین المللی فیزیک دانان جوان (IYPT)

پذیرفته شدن آقای رامین عبدالله زاده دانش‌آموز کوشای پایه دهم (از بین بیش از 300 دانش آموز شرکت‌کننده) در تیم شرکت‌کننده ایران در رقابت بین المللی فیزیک دانان جوان (IYPT) که در تیرماه در کشور رومانی برگزار می‌شود را به ایشان و خانواده محترم‌شان، همچنین دبیران ارجمند ایشان جناب آقایان سهیلی و نیکسا تبریک عرض می‌نماییم و برای ایشان و تیم جمهوری اسلامی ایران در این رقابت بین‌المللی آرزوی توفیق و پیروزی داریم.